Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Špás

HEIL spasenie, po nemecky
CHILIAZMUS očakávanie skorého príchodu spasiteľa a jeho tisícročného kráľovstva
JEŽIŠ spasiteľ
MAHDI moslimský spasiteľ, mesiáš
MESIANIZMUS viera v príchod Spasiteľa alebo v zvláštne spasiteľské poslanie národa
SAVE zachrániť, spasiť, po anglicky
SOTÉR záchranca, spasiteľ
SOTERIOLÓGIA kresťanské učenie o Ježišovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi
ZÁCHRANA spása
ŽARTOVAŤ špásovať