Výsledky vyhľadávania pre Štátna príslušnosť

INKOLÁT štátna príslušnosť, občianstvo, v stredoveku šľachtické obyvateľské právo, obdoba dnešného štátneho občianstva, indigenát