Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Štátny

AFILÁCIA samostatný, ale pritom podriadený podnik či iný subjekt
AKCESORICKÝ vedľajší prídavný nepodstatný
AKCIDENTÁLNY náhodný nepodstatný vedľajší
ALBERDI argentínsky filozof, štátny činiteľ, spisovateľ a sociológ (Juan Bautista, 1810-1884)
APOKARPIUM súplodie zložené zo samostatných plodov
ARCIKŇAZ kňaz s právom dohľadu nad ostatnými kňazmi
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
BÁN kedysi najvyšší štátny úradník v Chorvátsku
BÁN štátny úradník na čele správnej oblasti (bánoviny) v Juhoslávii
BIENERT český právnik,policajný a vysoký štátny úřadník, minister a neskôr predseda protektorátnej vlády (Richard, 1881-1949)