Výsledky vyhľadávania pre Štat nem

AHNDEN trestať, po nemecky
ANEXIA násilné pripojenie cudzieho štátu alebo jeho časti k inému štátnemu územiu, zábor územia, anšlus
ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
AVOKÁCIA odvolanie v medzinárodnom práve, odňatie kompetencií inému orgánu štátnej správy vyšším orgánom
BLOKÁDA násilné znemožnenie vonkajšieho styku s iným štátom
ENDEN prestať, po nemecky
GENUG dostatok, po nemecky
GESTAPO tajná štátna polícia nacistického Nemecka
HANNIBAL kartáginský politik a štátnik, ktorému sa dostalo uznania ako jednému z najlepších vojenských stratégov a veliteľov (Barkas, 247-183 pred kr.)
KANCELÁR v stredoveku vedúci úradník svetského alebo duchovného vyššieho úradu, titul niektorých stredoeurópskych kurfirstov, v niektorých krajinách, napr. v Nemecku, titul najvyšších predstaviteľov štátu, napr. predsedu vlády, predstavený vysokého úradu