Výsledky vyhľadávania pre Štefan nar

DAXNER slovenský politik, právnik, publicista a národný buditeľ, spolutvorca Žiadostí slovenského národa a hlavný osnovateľ Memoranda národa slovenského (Štefan Marko, 1822-1892)
HRÍB slovenský novinár, moderátor (Štefan, *1965)
LEŠKA slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny (Štefan, 1757-1818)
MOYZES slovenský diecézny biskup banskobystrickej rímskokatolíckej diecézy, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej (Štefan, 1797-1869)
NIŽŇANSKÝ slovenský publicista, dramaturg, režisér a scenárista dokumentárnej tvorby (Štefan, *1954)
REPKA slovenský politik, funkcionár KSČ a robotník (Štefan, 1903-1977)
SEMJAN slovenský filmový režisér a scenárista (Štefan, *1960)
SLIVKA slovenský skokan na lyžiach, akrobatický lyžiar, tréner a športový funkcionár (Štefan, 1917-1998)
UHER slovenský režisér a scenárista (Štefan, 1930-1993)
ŽÁRY slovenský básnik, prozaik, esejista, prekladateľ a novinár, predstaviteľ nadrealistickej poézie, tiež autor kníh pre deti a mládež (Štefan, 1918-2007)