Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Šušťa

ABECEDA sústava písmen
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
ABSOLUTIZMUS vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc, neobmedzená vládna moc jednotlivca,absolútna monarchia, samovláda
ADENOVÍRY živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby, najčastejšie dýchacej sústavy
AEROBIK rytmické gymnastické cvičenie, sústava telesných cvičení pri hudbe
ACHROMÁT optická sústava odstraňujúca tzv. farebnú chybu
AKTINOID jeden z rádioaktívnych prvkov nasledujúcich v periodickej sústave prvkov za aktínom
ALTAJ horstvo v Rusku, ázijská horská sústava, ázijské pohorie, ruské pohorie, pohorie v Ázii
ANÓMIA stav rozkladu sústavy individuálnych a spoločenských hodnôt, neschopnosť spomenúť si na mená ľudí alebo názvy vecí
APARÁT prístroj, zariadenie, sústava prístrojov alebo pomôcok, orgány, inštitúcie alebo organizácie, orgány verejnej správy