Výsledky vyhľadávania pre Šum b

ABS Annual Beneficiary Summary
ABSTRAKT krátky výťah z obsahu článku alebo knihy, súhrn, referát, synopsia, zhrnutie, resumé
AGRAFA drôtená ochrana zátky na fľaši so šampanským alebo šumivým vínom
AKREDITÍV bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku, poverovacia listina, suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby
AN sumerský boh nebies
APIN sumerské zosobnenie pluhu
ASYMETRIA nesúmernosť podľa jednej alebo dvoch hlavných os
AŠNAN sumerská bohyňa obilia
BAGATEĽ nepatrná suma, maličkosť, bezvýznamná vec
BAGATEĽ nepatrná suma, málo peňazí, maličkosť, bezvýznamná vec