Výsledky vyhľadávania pre šťažnosť

ALIMINÁCIA odmietnutie, napr. sťažnosti bez jej prejednania
CLAIM sťažnosť, po anglicky
GRAVAMINA sťažnosť (kniž., z maď.)
GRIPE sťažnosť, po anglicky
KLAGE sťažnosť, po nemecky
KORELÁCIA súvsťažnosť medzi znakmi, dejmi alebo veličinami, vzájomné vzťahy medzi bunkami, pletiva a orgánmi viacbunkových organizmov, štatistická závislosť viacerých veličín
PONOSA sťažnosť, žaloba
REKURZ sťažnosť (práv.)
REKURZ sťažnosť na súde rozhodnutie (práv.)
REKURZ sťažnosť na súdne rozhodnutie