Výsledky vyhľadávania pre š kopec

BRDO skalnatý kopec (zastar.)
CHLM kopec, vŕšok
CHLM kopec, vršok (zried., nár.)
LAPILI sopečné vyvrženiny vzhľadom pripomínajúce vysokopecnú trosku
PAHRBOK kopec, vŕšok, pahorok (poet.)
ŠKOP škopec