Výsledky vyhľadávania pre šPANIELSKY fILOZOF

BALMES jeden z najvýznamnejších španielskych filozofov 19. storočia, nosným pojmom jeho filozofie je pojem istoty (certeza, certitúdo) (Jaime Luciano, 1810-1848)
BALMES španielsky filozof 19. storočia
BÁŇEZ španielsky filozof a teológ, dominikán, tvorca báňezianizmu (Dominik, 1528-1604)
GRACIÁN španielsky jezuita a barokový spisovateľ i filozof (Baltasar, 1601-1658)
IGNÁC Z LOYOLY zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, španielsky filozof, mystik a psychológ (1491-1556)
IZIDOR španielsky filozof, sevillský biskup (od roku 600), encyklopedista, jeden z najvplyvnejších učencov raného stredoveku (Izidor zo Sevilly, asi 560-636)
LLULL španielsky (katalánsky) básnik, mystik a filozof, františkánsky terciár, pôsobil ako misionár medzi moslimami (Ramón, 1232-1316)
MOLINA španielsky filozof a teológ, jezuita (Luis de, 1535-1600)
ORTEGA španielsky filozof, sociológ a spisovateľ, zaujímajúci stanovisko medzi filozofiou života a existencializmom (José, 1883-1955)
SUÁREZ španielsky teológ a filozof, člen jezuitského rádu, zavřšiteľ scholastiky (Francisco, 1548-1617)