Výsledky vyhľadávania pre šachový problem

ALONI izraelský šachista a šachový skladateľ, problémista (Joel, *1937)
HALBERSTADT francúzsky šachista problematik a šachový skladateľ (vitalij 1903-1967)
HALBERSTADT francúzsky šachista, šachový skladateľ, problémista (Vitalij, 1903-1967)
KAILA fínsky šachista a šachový skladateľ, problémista (Osmo, 1916-1991)
KLING nemecký šachista šachový problematik spisovateľ a skladateľ (josfe 1811-1876)
KLING nemecký šachista, šachový skladateľ, problémista, spisovateľ (Josef, 1811-1876)
PETROV ruský šachista, šachový skladateľ, teoretik, spisovateľ a problémista (Alexander, 1794-1867)
PFEIFFER nemecký šachista a šachový skladateľ, problémista (Gerhard, 1923-2000)
PROKEŠ český šachista a šachový skladateľ, problémista (Ladislav, 1884-1966)
ROYCROFT britský (anglický) šachista šachový spisovateľ problematik a skladateľ (john *1929)