Výsledky vyhľadávania pre šat knižne

HÁV šaty, odev, oblečenie (kniž., hovor.)
HÁVY šaty (kniž.)
ODETÁ ošatená (kniž.)
ODIAL ošatil, obliekol (kniž.)
RAMENITÁ košatá (kniž.)
RÚCHO šaty (kniž.)
SÁPETE drásate (kniž.)
ŠAT oblečenie, rúcho, šaty, odev (bás., kniž.)
VAJATAŤ kolísať (kniž.)