Výsledky vyhľadávania pre šaty, knižne

HÁV šaty, odev, oblečenie (kniž., hovor.)
ŠAT oblečenie, rúcho, šaty, odev (bás., kniž.)