Výsledky vyhľadávania pre šermiarska

BATON prípravná palica na šerm, šermiarska palica
FIE medzinárodná šermiarska federácia (skr.)
KORD dlhá bodná zbraň, šermiarska zbraň, vrúbkovaná tkanina, manchester, tkanina na vystužovanie kostry pneumatiky
KORD šermiarska zbraň
RAPIER šermiarska zbraň
TERCA šermiarska poloha zbrane vyjadrujúca výzvu na boj