Výsledky vyhľadávania pre školení

ABSOLVENT kto úspešne dokončil školu, kto absolvoval školu, školenie, kurz
COURSE školenie, po anglicky
INŠTRUKTÁŽ krátke zaškolenie, predvedenie inštrukcií
KURS školenie, po nemecky
KURZ krátkodobé školenie, súbor prednášok
KURZ školenie
KURZ školenie, súbor prednášok
NEZAŠKOLIL školením nezaučil
PŠM Politické školenie mužstva (voj.skr.)
SEMINÁR kurz školenie cvičenie internátny cirkevný ústav