Výsledky vyhľadávania pre školské zná

KREDIT úver, plusový zostatok na účte, pravá strana účtu, dôvera, spoločenská vážnosť, hodnota a význam vysokoškolskej skúšky alebo zápočtu
NOSTRIFIKÁCIA udelenie štátneho občianstva, uznanie cudzieho vysokoškolského diplomu alebo vysvedčenia či oprávnenia