Výsledky vyhľadávania pre škrť

AMOTÓZA priame delenie bunkového jadra zaškrtením
CANCEL škrtnúť, po anglicky
DÁVI dusí, škrtí
DÁVIŤ hrdúsiť, dusiť, škrtiť, dláviť
DELEATUR nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)
DELETE škrtnúť, po anglicky
DELIKATESA pochúťka, maškrta
DIFTÉRIA záškrt (lek.)
DLÁVI dusí, škrtí
DUS škrť