Výsledky vyhľadávania pre škus

A POSTERIORI zo skúseností, podľa skúsenosti
A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
ABITURIENT absolvent školy, študent krátko pred a po záverečnej skúške
ANEMPIRIA anempíria, málo znalostí získaných skúsenosťou (med.)
ANULÁT skúšobný výtlačok bankoviek
APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
APOSTERIORI podľa skúsenosti
APOSTERIÓRNY založený na zmyslovej skúsenosti
APRIÓRNY vopred daný, vopred stanovený, nezávislý na skúsenosti
ASSAY skúška, po anglicky