Výsledky vyhľadávania pre šl

-AKVA prvá časť zložených slov s významom voda
A hmotové číslo (fyz.zn.)
A PRIORI nezávisle od skúsenosti
ÁÁ citoslovce bolesti
citoslovce prekvapenia
ÁA citoslovce údivu
AAÁ citoslovce prekvapenia
ÁÁÁ slovko bolesti
AAB Antifašistická Akcia Bratislava (skr.)
AAS Annapolis Apple Slice