Výsledky vyhľadávania pre šlus na 4 písmená

AIOL príslušník starogréckeho kmeňa, Starogrék
AIOL príslušník staršieho germánskeho kmeňa
ALÁN sarmatský jazdec, príslušník sarmatského jazdeckého kmeňa, Sarmat, nomád
AMIŠ príslušníkov americkej odnože sekty anabaptistov, novokrstencov
APAČ príslušník indiánskeho kmeňa Apačov
APEL dovolávanie sa, verejná výzva, v koncentračných táboroch zhromaždenie väzňov, poslušnosť cvičeného psa
ASÝR príslušník starovekého národa
BALT príslušník starovekého národa
BASK príslušník národnosti obyvajúcej západnú časť Pyrenejí, Euskaldunak
ČESI príslušníci českého národa, obyvatelia Českej republiky, európania