Výsledky vyhľadávania pre špôs

À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
À LA predložka s nominatívom - na spôsob
À LA tak ako, na spôsob, podľa
À LA tak ako, na spôsob, podľa
ABILITY spôsobilosť, po anglicky
ABLAKTÁCIA odstavenie mláďaťa, spôsob šľachtenia rastlín
ABLAKTÁCIA spôsob šľachtenia rastlín, druh štepenia vrúbľom
ABORDÁŽ uviazanie lode u brehu, zrážka lodí, spôsob boja na mori, pri ktorom sa nepriateľské lode spojili a začal sa boj muža proti mužovi
ABORTÍVNY spôsobujúci potrat
ABORTÍVNY spôsobujúci potrat, zakrpatený nedostatočne vyvinutý