Výsledky vyhľadávania pre španielsky mys

ABONA španielsky mys
AJO španielsky mys
IGNÁC Z LOYOLY zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, španielsky filozof, mystik a psychológ (1491-1556)
JÁN Z KRÍŽA španielsky mystik a teológ (1542-1591)
LLULL španielsky (katalánsky) básnik, mystik a filozof, františkánsky terciár, pôsobil ako misionár medzi moslimami (Ramón, 1232-1316)
NAO španielsky mys, mys v Španielsku
ROSSA Španielsky mys, mys v Španielsku