Výsledky vyhľadávania pre šplhání

BRACHIÁCIA pohyb pomocou rúk, napríklad u opíc skákajúcich z konára na konár bez pomoci nôh, rúčkovanie, šplhanie a lezenie v zavesenej polohe
ŠPLH šplhanie