Výsledky vyhľadávania pre športovc

BANTAM ľahšia váhová kategória športovcov
BORCI siláci, výborní športovci
DOPING zakázané povzbudzovanie športovca alebo závodného koňa podávaním drog a iných látok stimulujúcich zvyšovanie telesnej zdatnosti sily rýchlosti výkonnosti
GROGGY stav úplnej vyčerpanosti, ktorý bráni napr. športovcovi pokračovať v pretekoch alebo zápase
HANDICAP nevýhoda, nerovnosť podmienok závodiacich športovcov alebo koní, znevýhodnenie, stupeň hodnotenia výkonnosti golfistu
HOROLEZEC druh športovca
ISOSTAR nápoj pre športovcov
LANÁRI získava športovcov
MEMORIÁL závod alebo súťaž na pamiatku športovca alebo športového funkcionára
SLANG reč určitej spoločenskej skupiny vydelenej obyčajne podľa zamestnania (napr. športovcov, baníkov a pod.) a charakteristickej svojským slovníkom