Výsledky vyhľadávania pre štát mile

DECOPPET švajčiarsky štátnik, politik, prezident (Camile, 1862-1925)
HETÉRA starogrécky typ samostatne žijúcej ženy, spravidla milenky významného muža, antická vzdelaná a kultivovaná priateľka
MILE míľa, po anglicky 1 statute mile (anglická míľa) = 1 609 m
RUCHET švajčiarsky štátnik, politik, prezident (Marc-Emile, 1853-1912)
SMI značka statute mile
STMI statue mile (zn.)
TÁLES starogrécky presokratický filozof, matematik, astronóm, štátnik a inžinier, prvý predstaviteľ milétskej školy (okolo 624-546 pred Kr.)