Výsledky vyhľadávania pre štekli expr

ŠIMRAŤ štekliť (expr.)
ŠIMREŠ šteklíš (expr.)
ŠIMRÚ šteklia (expr.)