Výsledky vyhľadávania pre štiepiť

KONVERZIA zmena, premena (náboženského vyznania, dlhu za iný, ktorý je výhodnejší pre dlžníka a pod.), obrat, premena plodného materiálu na látku štiepiteľnú v jadrovom reaktore