Výsledky vyhľadávania pre štrbina

FISURA štrbina
FUGA medzera, škára, štrbina
HIÁT medzera, štrbina, prerušenie, stretnutie dvoch samohlások na rozhraní dvoch slov alebo dvoch slabík
LAKÚNA medzera, štrbina, prerušenie
MEDZERA štrbina
PETRÓZA rastliny rastúce v štrbinách drevín a skál
SLIT štrbina, po anglicky
SLOT plôška na krídle, nábežná plôška pred krídlom lietadla na usmernenie prúdenia, štrbina v krídle lietadla
ŠKÁRA štrbina
ÚSTA otvor v tele živočíchov, väčšinou začiatok tráviacej sústavy, u človeka ústna štrbina