Výsledky vyhľadávania pre šucht

NEDYNAMICKÝ šuchtavý (expr.)
ŠELEST šuchtavý slabý zvuk