Výsledky vyhľadávania pre Ťí

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
A BA častica
A CONTO na účet, ako záloha, tiež á conto
A CONTRARIO v protiklade
À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
À LA predložka s nominatívom - na spôsob
Á LA BAISSE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze, tiež á la baise
A POSTERIORI zo skúseností, podľa skúsenosti
A POTIORI poradie podľa dôležitosti