Výsledky vyhľadávania pre Ťa tak Zn

AKCIDENCIA niečo náhodné, nepodstatné, vedľajšie, prechodný, pominuteľný jav, príležitostná tlačovina, napríklad parte, letáky, navštívenky, svadobné oznámenia
ALEATÓRNY odvážny, zo zmlúv taká, ktorej plnenie závisí od náhody
ASPIRÍN liek takmer totožný s acylpyrínom, analgetikum, antipyretikum
BARBECUE ražeň na opekanie mäsa, stravovacie zariadenie, kde sa jedlá pripravujú na rošte alebo na ražni, jedlo takto pripravené
BONSAJ strom alebo ker pestovaný tak, aby bol výrazne menší
D'ARRIGO taliansky znalec vtákov, pilot rogala a padákového klzáku (Angelo, 1961-2006)
E CANTU DINOSCITUR AVIS podľa spevu poznáš vtáka
HABITUS súbor takých vonkajších znakov rastlín, ktorý je podmienený prispôsobovaním sa prostrediu a dedičnými vlohami (bot.)
HOKO hrabavý vták žijúci v Strednej a Južnej Amerike
HOMOMORFIZMUS vzťah medzi dvomi systémami, medzi ktorými existuje také zobrazenie, že každému prvku prvého systému možno priradiť práve jeden prvok druhého systému (log.)