Výsledky vyhľadávania pre Ťarchavo

GRAVIDITA ťarchavosť (lek.)
POTRAT predčasné ukončenie ťarchavosti, abort
PÔROD ukončenie ťarchavosti
PÔROD ukončenie ťarchavosti proces rodenia