Výsledky vyhľadávania pre ťažký kov

ALEXANDRIA trieda ťažkých krížnikov v anime sérii Gundam
IRÍDIUM ťažký a mimoriadne tvrdý kovový prvok značka Ir
LANTÁN ťažký kov
MANGÁN ťažký kov, značka Mn
OLIGODYNAMIA schopnosť ťažkých kovov ničiť baktérie
OLOVO ťažký kov, mäkký kov
PORTIÉRA ťažký látkový záves nad dverami
PRAZEODÝM prvom značky PB - toxický ťažký kov, Lantanoid
SIKATÍV kysličník ťažkých kovov, vysušovadlo (chem.)