Výsledky vyhľadávania pre ťarbáci

DREVÁ ťarbáci (pren.)
SLONI ťarbáci (prenes.)