Výsledky vyhľadávania pre ůl zastarale

HOSPIC útulok pre pútnikov (zast.)
KOPULÁCIA pohlavné spojenie, súlož, párenie, pohlavné rozmnožovanie splynutím samčej a samičej gaméty, štepenie ovocných stromov, reakcia diazoniovej soli s fenolmi alebo amínmi za vzniku azozlúčeniny, v zast.m význame svadba, jednoduchý spôsob úpravy ovocných
POCHNUL spomenul si (zast.)
POMNULO spomenulo (zast.)
ŠIKÁTOR úzka tmavá ulička (zast.)
TROTOÁR chodník po stranách ulice (zast.)
ÚL úľ, po česky, zast.