Výsledky vyhľadávania pre ŽITO

A POTIORI poradie podľa dôležitosti
A PROPOS pri tej príležitosti
À PROPOS pri tej príležitosti, mimochodom, tiež a propos
AD HOC latinská skr. = pre tento prípad, len pre tento účel či príležitosť
ADJUSTÁCIA usporiadanie, úprava, zabalenie, opatrenie potrebnými náležitosťami
ADJUSTÁŽ usporiadanie, úprava, zabalenie, opatrenie potrebnými náležitosťami
ADJUSTOVANIE usporiadanie, úprava, zabalenie, opatrenie potrebnými náležitosťami
AFFAIR záležitosť, po anglicky
AKCIDENCIA niečo náhodné, nepodstatné, vedľajšie, prechodný, pominuteľný jav, príležitostná tlačovina, napríklad parte, letáky, navštívenky, svadobné oznámenia
AKCIDENČNÝ vedľajší mimoriadny príležitostný