Výsledky vyhľadávania pre Žalostí

SMÚTIŤ žalostiť, žialiť
ÚPTA žalostivá (zast.)
ŽALOSTNÝ vzbudzujúci žiaľ, smutný, bolestný, žalostivý
ŽELIEŤ smútiť, žalostiť, žialiť (kniž.)
ŽIALIŠ žalostíš
ŽIALIŤ smútiť žalostiť