Výsledky vyhľadávania pre Železna era

CHAMOSIT vodnatý hlinitokremičitan železnatohorečnatý, železná ruda, nerast
CHROMIT oxid železnatochromitý, nerast
KALDERIT kremičitan mangánatoželeznatý nerast
LATÉN mladšia doba železná (éra)
MARTIT odroda hematitu - minerál, veľmi kvalitná železná ruda
TRIPLIT fosforečnan mangánatoželeznatý s fluórom nerast