Výsledky vyhľadávania pre Ženy na 4 písmená

ADAM prvý muž (bibl.), druh Evy, prvej ženy, prvý človek, praotec (bibl.)
AERO prvá časť zložených slov s významom vzduch alebo lietadlo
AGRO prvá časť zložených slov s významom poľnohospodárstvo, poľnohospodársky, pôda, pole
AKRO prvá časť zložených slov s významom okrajový, vrcholný, najvyšší
AKVA prvá časť zložených slov s významom voda
AKVA prvá časť zložených slov s významom voda, vodný
ALGO prvá časť zložených slov s významom bolesť, bolestivý, vodná riasa
ANTA predĺžený bočný múr (archit.)
AQUA prvá časť zložených slov s významom voda, vodný
ARCI prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova