Výsledky vyhľadávania pre Žiť po nem

ANLASS príližitosť, po nemecky
ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BETTEN uložiť, po nemecky
CARNAP nemecko-americký filozof a logik, predstaviteľ neopozitivizmu a filozofie vedy (Rudolf, 1891-1970)
DIENEN slúžiť, po nemecky
DROHEN hroziť, po nemecky
EHREN vážiť si, ctiť si, po nemecky
FALTEN zložiť, po nemecky
INDISPONIBILITA nepoužiteľnosť, nemožnosť o niečom rozhodovať, nepohotovosť
KEBEN žiť, po nemecky