Výsledky vyhľadávania pre Žiadny

ANI JEDEN žiadny
CADUCUM dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič a preto prechádza na štát
DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM o chuti nemožno diskutovať, chute sú rôzne, proti gustu žiadny dišputát
KEIN žiadny, po nemecky
NIJAK žiadnym spôsobom
NIKADE žiadnym smerom
NIKAM žiadnym smerom
NIKTO žiadny človek
NONE žiadny, po anglicky
NUL žiadny, po anglicky