Výsledky vyhľadávania pre Žial smutok

ŽALOSŤ žiaľ, bolesť, bôľ, smútok (kniž.)