Výsledky vyhľadávania pre Židovský rabín

AKIBA múdry orientálny rabín, mysliteľ, židovský učenec (Ben Jozef, 50-135)
ATLAS popredný židovský rabín pôsobiaci v Litve (Meir, 1848-1926)
BECALEL židovský rabín a učenec (Jehuda ben, 1525-1609)
GAMALIEL židovský rabín
LURIA židovský rabín (Isaac, 1534-1572)
SHAPIRA židovský rabín, sionista (Avraham, 1914-2007)
SIDON židovský rabín a český spisovateľ, dramatik a scenárista (Karol, *1942)