Výsledky vyhľadávania pre Žijúci v bahne

LABYRINT pomocné dýchacie ústrojenstvo niektorých druhov rýb žijúcich v zabahnených vodách s malým obsahom kyslíka
LABYRINTKA druh rýb s pomocným dýchacím ústrojenstvom nazývaným labyrint, žijúcich v zabahnených vodách s malým obsahom kyslíka
LIMIKOLNÝ živočích žijúci v bahne alebo na bahne