Výsledky vyhľadávania pre Živým

AHINSÁ princíp východných náboženstiev o neubližovaní živým bytostiam
AHINSA, ÁHINSA princíp východných náboženstiev o neubližovaní živým bytostiam, náboženská zásada neubližovania
ALOPLASTIKA nahradenie strateného tkaniva neživým umelým materiálom
BIOKLÍMA súbor činiteľov podnebia vo vzťahu k živým organizmom
EKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch organizmov, štúdium vzťahov medzi živým organizmom a prostredím, vedný odbor skúmajúci životné prostredie
KOMUNIKÁCIA výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami obyčajne prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov
KRYOPLANÁCIA zarovnávanie povrchu mrazivými procesmi
PERSONIFIKÁCIA zosobnenie, zľudštenie, prisudzovanie ľudských vlastností neživým veciam alebo abstraktným pojmom
PODRAŽEC lesná rastlina nepríjemného zápachu s plazivým podzemkom
SAPRÓBIA sústava triedenia vôd v prírode podľa osídlenia živými organizmami v závislosti na kvalite vody a stupni znečistenia