Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Života

ABIOGENÉZA samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého
ABIOTICKÝ neživý, neschopný života
ABIOTICKÝ neživý, neschopný života, týkajúci sa anorganickej zložky prírody
AKAROLÓG odborník v akarológii, znalec života roztočov
AKVARISTIKA odbor zaoberajúci sa skúmaním života rýb a iných vodných živočíchov a vodných rastlín
AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, po latinsky, živá voda, liehovina
ALBRECHT slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg a prekladateľ (Ján, 1919-1996)
AMERIKANISTIKA výskum jazykov, kultúry, dejín, literatúry a spôsobu života obyvateľov Ameriky
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
AMFIBICKÝ obojživelný, schopný života alebo pohybu na súši aj na vode