Výsledky vyhľadávania pre Žriebä

ČIRO žriebä (nár.)
HAČA žriebä (nár.)
HAČA žriebä (nár.)
KONÍČA žriebä
ŽIRO žriebä (nár.)
ŽREBIŤ SA rodiť žriebä
ŽRIEBÄTKO žriebä (zdrob.)