Výsledky vyhľadávania pre žívy anglicky

ALIVE živý, nažive, po anglicky
LIVE anglický výraz pre priamy, živý, bezprostredný, vysielaný naživo, vytváraný priamo
LIVE živý, po anglicky