Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre žALA

ABSTENOVALA zdržala sa nejakej činnosti, výkonu práva
APOKRYF nepravý, podhodený, falšovaný spis, literárny útvar alegoricky alebo parodicky porovnávajúci známy motív s výkladom autora, spis, ktorý cirkev neprevzala do Starého a Nového zákona
CESIONÁR osoba, ktorá prevzala pohľadávku
CIVELA zízala (expr.)
DANUB najstaršie chladné obdobie alpského zaľadnenia, epocha pleistocénu, donau
DEGLACIÁCIA ústup zaľadnenia
DOSTALA obdržala
GLACIÁL doba ľadová, relatívne studené a relatívne suché obdobie neskorého neogénu (mladšie treťohory), kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaľadnenia a poklesu morskej hladiny
HANILA urážala
HOLD okázalá pocta, verejná pocta, výkupné, vynútený poplatok vo vojne