Výsledky vyhľadávania pre žIVÝ TVOR

EXOT živý tvor (aj človek) pochádzajúci z ďalekých, exotických krajín
TERATOGÓNIA náuka o znetvorených živých organizmoch